Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Cho em sục để cum vào mồm